Tourism & Culture

Swahili

文字バー

Swahili is one of the official language in Tanzania.

You might find these simple words to be useful.

Greetings
 Hujambo. Hello
 Sijambo! Hello/ I am fine
 Habari za asubuhi? Good morning.
 Nzuri (sana) Very well
 Habari? How are you?
 Nzuri (sana) Very well
 Asante Thank you.
 Kuwaheri See you
Useful Phrases
 Unasema Kiingereza? Do you speak English?
 Ndiyo Yes
 Hapana No
 ...iko wapi? Where is...?
 Jina lako nani? What is your name?
 Jina langu... My name is...
 Bei gani? How much?
 Hii ni nini? What is this?
Numbers
 moja 1
 mbili 2
 tatu 3
 nne 4
 tano 5
 sita 6
 saba 7
 nane 8
 tisa 9
 kumi 10